Reference

Co o mě řekli ostatní

Odborníkem se člověk nerodí, ale musí se k tomu dopracovat. Lenka má za sebou zkušenosti z projekce i z řízení staveb, což je u stavebních dozorů neocenitelné. Přidá-li se k tomu komunikativnost a lidský přístup, pak je stavba v těch nejlepších rukách. S Lenkou je radost spolupracovat.

Prof. Ing. arch. Ján Stempel

Ing. Lenka Mlíkovská prováděla stavební dozor našeho RD od prvopočátku. Znalostmi, pečlivým přístupem a zkušenostmi „tlačila” stavbu kupředu a zároveň přispěla k jistotě, že vše běží, jak má a je podle dokumentace a nepřehlédlo se nic, co by se mohlo v budoucnu “vymstít”. Oceňoval jsem pečlivou kontrolou detailů, praktické rady, kontakty, stejně jako klidný, ale asertivního způsob jednání s pracovníky na stavbě. Škoda, že musela v druhé půlce stavby odejít na mateřskou. Relativně rychlý průběh stavby bez zádrhelů je i její zásluhou.

Ing. M. Paloncy

S paní Mlíkovskou jsem začala spolupracovat na doporučení známé a zejména po velmi špatné zkušenosti s předchozím TDI. Stavbu korigovala tak, aby maximálně eliminovala předchozí chyby, upozorňovala mne na nezbytné kroky. V případě potřeby aktuálního řešení technického problému či situace mi poradila operativně po telefonu nebo velmi brzo. Jedno z jí navrhnutých řešení však stavební úřad neakceptoval. Nicméně paní Mlíkovská byla přítomna i kontrole stavby prováděné stavebním úřadem, která proběhla hladce a bez komplikací. Kontroly na stavbě realizovala s vhodným přístrojovým vybavením a termínově mi vycházela vstříc.

Petra Sýkorová

Poslední projekty

Rodinný dům Všenory

Tady jsem si poprvé vyzkoušela komplexní vedení stavby.

Rodinný dům Řevnice

Zde jsem působila jako technický dozor investora pro soukromého investora.